Зв'язок
 • VIVAT переможцям!

  VIVAT переможцям!

 • «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

  «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

 • Семінар-практикум для вчителів інформатики

  Семінар-практикум для вчителів інформатики

 • Семінар-практикум вчителів французької мови

  Семінар-практикум вчителів французької мови

 • Нові досягнення юних математиків

  Нові досягнення юних математиків

VIVAT переможцям!

0987654321Вислів "To be smart!" або "Будь розумним!" насправді став девізом учнівської олімпійської збірної у 2017 році. Починаючи з 20 березня по 7 квітня проходили Всеукраїнські учнівські олімпіади. 51 учень міста Чернівці гідно захистили честь області на Всеукраїнському рівні. За попередніми результами наші учні здобули 27призових місць, що на сім більше порівняно з минулим навчальним роком. Приємно, що серед них є чотири дипломанти І ступеня. Найбільш вдалими є виступи учнів на олімпіадах з фізики та хімії - по чотири призових місця; з математики, астрономії, французької мови - по три перемоги. Відкриттям року стала учениця 8 класу Чернівецького ліцею №1- Цепілова Олександра, яка вперше взяла участь у олімпіадах Всеукраїнського рівня і здобула два призових місця - з математики та фізики. Два дипломи третього ступеня з фізики та астрономії також виборов учень Чернівецької гімназії №5 - Качур Артур. Отже, не зважаючи на обмеження у кількості учасників IV етапу через брак фінансування, учні нашого міста достойно презентують свої знання та результати тривалої роботи їх вчителів-тьюторів.

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

«Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

CIMG0292В ДНЗ №1 оголошено «Тиждень енергозбереження» під час цього періоду проходив конкурс дитячих робіт. Діти в своїх роботах зображували економне використання світла, води і газу.
Так, малята середньої групи разом з вихователями Пасер М. Я. та гномом-економом подорожували по різних державах світу ознайомлюючись з їх валютою. Залучивши батьків до сюжетно-рольової гри «Супермаркет» дорослі взявши на себе роль покупців, а малята були адміністраторами, менеджерами, касирами.
Діти румуномовної групи з вихователем Панфіловою В.Д. показали знання з економічного виховання у формі гри. Відвідуючи «Мінімаркет» малята грали з великим задоволенням та бажанням.
Старші дошкільники з вихователем Н.І. Зегрею продемонстрували справжніх заощаджувальників різних ресурсів. При цьому використовували багато прислів′їв, приказок, художнього слова. Великим враженням у дітей залишився екскурс - огляд філіалу ПриватБанку. Керуюча віділенням Приват Банку ознайомила з роботою і різними функціями банківських справ.
З батьками, які були присутні проведено анкетування: «Бережи, заощаджуй і цьому сам навчай інших».
Завідувач ДНЗ №1 Н.В.Бойко.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум для вчителів інформатики

image-0-02-05-4103eb1c1f0c5a4bd8c3afbe1efe7f8da7e32b7f21af049ed72c95f20f7220bf-V
Ми позбавляємо дітей майбутнього,
якщо продовжуємо вчити сьогодні так,
як вчили цьому вчора.
Джон Дьюн
29 березня 2017 року на базі Чернівецької гімназії № 5 відбувся семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики».
Семінар відкрила методист ММЦ закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради Терлецька Інна Дмитрівна, яка обґрунтувала актуальність та перспективність вибраної проблеми. Директор школи Мінакова Тетяна Георгіївна представила навчальний заклад та кафедру вчителів інформатики.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум вчителів французької мови

29.03.2017 р. на базі Чернівецької гімназії №3 відбувся семінар-практикум вчителів французької мови на тему "ЗНО – підвищення рівня освіти та забезпечення реалізації конституційних прав випускника на рівний доступ до якісної освіти".
DSC 0191
Лакуста А.І. ознайомила присутніх з матеріалами обласного семінару-тренінгу вчителів французької мови з питань підготовки учнів до складання ЗНО з французької мови. Про формулу успішного проходження тестування, переваги і слабкі місця тесту говорила заступник з НВР гімназії Павлюк М.І.
Шість кроків успішної здачі ЗНО запропонувала методист ММЦ Недужко Л.М. Корисним досвідом багаторічних апробацій тестових завдань ЗНО з французької мови на базі гімназії №3 поділилась Провальська Г.М.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Нові досягнення юних математиків

2IV Київська відкрита олімпіада з лінгвістики відбулася 11-12 березня на базі спеціалізованої школи № 52 в місті Києві. Олімпіада традиційно проходила в два тури: особистий і командний. Командний тур пройшов у суботу, 11 березня, і в ньому взяли участь 44 команди. Особистий тур відбувся у неділю, 12 березня, окремо у двох заліках: для молодших класів (6-8 класи) і для старших (9-11 класи).

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...
Previous
Наступна
0
- 1

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

Затверджую
Директор школи

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
психолога 

1. Загальні положення
 1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові Положення про психологічну службу в сис­темі освіти України. Етичного кодексу товари­ства психологів України та інших нормативних документів.
І.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї начальником районного відділу освіти.
1.3. Психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) освіту або вищу педагогічну осві­ту і спеціальну підготовку (курси) (без урахуван­ня стажу роботи.
1.4. Психолог підпорядкований безпосередньо директору школи.

І.5.У своїй діяльності психолог керуєтьсяЗаконами України з питань освіти. Положенням про психологічну служ6у в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Психолог дотримується Конвенції про права дитини.
2. Функції
Основними напрямами діяльності психолога є:
2.1. Організація психологічного діагностування.
2.2.Організація сталої системи психологічної освіти вчителів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Посадові обов'язки
Психолог виконує такі посадові обов'язки: 3. 1 , Бере участь в організації навчально-ви­ховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здо­ров'я.
3.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі діаг­ностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи й оточенню.
3.3. Проводить семінари та консультації для педагогічного складу з питань психологічних ас­пектів розвитку, навчання, виховання учнів.
3.4. Веде облік роботи за місяць, графік кон­сультацій для педагогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну пара­лель класів з матеріалами щодо результатів робо­ти з учнями й педагогами.
3.5.Складає річний план роботи, узгоджений із директором і затверджений психологом район­ного центру.
3.6.Здійснює планування, виходячи з норм практичної психологічної роботи з учнями й до­рослими.
3.7.Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
3.8.Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
3.9.Проходить періодичне безкоштовне медич­не обстеження.
3.10.Підвищує свою кваліфікацію.
4.Права
Психолог має право на:
4.1.Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи.
4.2.Спеціальний кабінет, забезпечений мето­дичним, матеріальним обладнанням.
4.3. Захист професійної честі й гідності.
4.4.Ознайомлення зі скаргами та іншими до­кументами, що містять оцінку його роботи, на­дання щодо них пояснень.
4.5.Захист своїх інтересів самостійно і/чи че­рез представника, в тому числі адвоката, у випад­ку дисциплінарного чи службового розслідуван­ня, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
4.6.Конфіденційність дисциплінарного (служ­бового) розслідування, за винятком випадків, пе­редбачених законом.
4.7.Підвищення кваліфікації..
4.8.Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
5.Відповідальність
5.1.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, пси­холог несе дисциплінарну відповідальність у по­рядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2.За застосування, в: тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи пси­хічним насиллям над учнем, скоєння іншого амо­рального вчинку психолог може бути звільнений з посада, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо­давством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Психолог:
6,1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2.Підтримує зв'язки з педагогічним колек­тивом; професійно підпорядкований психологіч­ному центру району, міста, області.
6.3. Подає директору школи і до центру про­фесійного підпорядкування річний звіт про ро­боту.
6.4.Отримує від адміністрації .школи інфор­мацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розпис­ку з відповідними документами.
 
З інструкцією ознайомлений(а) _________________________________
 
                              дата "____"________ 200__р.

e-max.it: your social media marketing partner