Зв'язок
 • VIVAT переможцям!

  VIVAT переможцям!

 • «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

  «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

 • Семінар-практикум для вчителів інформатики

  Семінар-практикум для вчителів інформатики

 • Семінар-практикум вчителів французької мови

  Семінар-практикум вчителів французької мови

 • Нові досягнення юних математиків

  Нові досягнення юних математиків

VIVAT переможцям!

0987654321Вислів "To be smart!" або "Будь розумним!" насправді став девізом учнівської олімпійської збірної у 2017 році. Починаючи з 20 березня по 7 квітня проходили Всеукраїнські учнівські олімпіади. 51 учень міста Чернівці гідно захистили честь області на Всеукраїнському рівні. За попередніми результами наші учні здобули 27призових місць, що на сім більше порівняно з минулим навчальним роком. Приємно, що серед них є чотири дипломанти І ступеня. Найбільш вдалими є виступи учнів на олімпіадах з фізики та хімії - по чотири призових місця; з математики, астрономії, французької мови - по три перемоги. Відкриттям року стала учениця 8 класу Чернівецького ліцею №1- Цепілова Олександра, яка вперше взяла участь у олімпіадах Всеукраїнського рівня і здобула два призових місця - з математики та фізики. Два дипломи третього ступеня з фізики та астрономії також виборов учень Чернівецької гімназії №5 - Качур Артур. Отже, не зважаючи на обмеження у кількості учасників IV етапу через брак фінансування, учні нашого міста достойно презентують свої знання та результати тривалої роботи їх вчителів-тьюторів.

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

«Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

CIMG0292В ДНЗ №1 оголошено «Тиждень енергозбереження» під час цього періоду проходив конкурс дитячих робіт. Діти в своїх роботах зображували економне використання світла, води і газу.
Так, малята середньої групи разом з вихователями Пасер М. Я. та гномом-економом подорожували по різних державах світу ознайомлюючись з їх валютою. Залучивши батьків до сюжетно-рольової гри «Супермаркет» дорослі взявши на себе роль покупців, а малята були адміністраторами, менеджерами, касирами.
Діти румуномовної групи з вихователем Панфіловою В.Д. показали знання з економічного виховання у формі гри. Відвідуючи «Мінімаркет» малята грали з великим задоволенням та бажанням.
Старші дошкільники з вихователем Н.І. Зегрею продемонстрували справжніх заощаджувальників різних ресурсів. При цьому використовували багато прислів′їв, приказок, художнього слова. Великим враженням у дітей залишився екскурс - огляд філіалу ПриватБанку. Керуюча віділенням Приват Банку ознайомила з роботою і різними функціями банківських справ.
З батьками, які були присутні проведено анкетування: «Бережи, заощаджуй і цьому сам навчай інших».
Завідувач ДНЗ №1 Н.В.Бойко.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум для вчителів інформатики

image-0-02-05-4103eb1c1f0c5a4bd8c3afbe1efe7f8da7e32b7f21af049ed72c95f20f7220bf-V
Ми позбавляємо дітей майбутнього,
якщо продовжуємо вчити сьогодні так,
як вчили цьому вчора.
Джон Дьюн
29 березня 2017 року на базі Чернівецької гімназії № 5 відбувся семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики».
Семінар відкрила методист ММЦ закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради Терлецька Інна Дмитрівна, яка обґрунтувала актуальність та перспективність вибраної проблеми. Директор школи Мінакова Тетяна Георгіївна представила навчальний заклад та кафедру вчителів інформатики.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум вчителів французької мови

29.03.2017 р. на базі Чернівецької гімназії №3 відбувся семінар-практикум вчителів французької мови на тему "ЗНО – підвищення рівня освіти та забезпечення реалізації конституційних прав випускника на рівний доступ до якісної освіти".
DSC 0191
Лакуста А.І. ознайомила присутніх з матеріалами обласного семінару-тренінгу вчителів французької мови з питань підготовки учнів до складання ЗНО з французької мови. Про формулу успішного проходження тестування, переваги і слабкі місця тесту говорила заступник з НВР гімназії Павлюк М.І.
Шість кроків успішної здачі ЗНО запропонувала методист ММЦ Недужко Л.М. Корисним досвідом багаторічних апробацій тестових завдань ЗНО з французької мови на базі гімназії №3 поділилась Провальська Г.М.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Нові досягнення юних математиків

2IV Київська відкрита олімпіада з лінгвістики відбулася 11-12 березня на базі спеціалізованої школи № 52 в місті Києві. Олімпіада традиційно проходила в два тури: особистий і командний. Командний тур пройшов у суботу, 11 березня, і в ньому взяли участь 44 команди. Особистий тур відбувся у неділю, 12 березня, окремо у двох заліках: для молодших класів (6-8 класи) і для старших (9-11 класи).

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...
Previous
Наступна
+ 1
0

«Затверджую»
Директор школи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №
старшого вчителя фізичної культури
______________________________________
 Загальноосвітня школа І—IIIступенів №___

 І. Загальні положення
1.1. Дана посадова інструкція роз­роблена на. підставі тарифно-квалі­фікаційної характеристики вчителя фізичної культури, затвердженої на­казом Міністерства освіти України від 31.08.95 р. № 463/1268 за пого­дженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України, а також відповідно до вимог Поло­ження про організацію роботи з охорони праці учасників навчаль­но-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого на­казом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160 від 20 листопада 2001 р.
1.2. Старший учитель фізичної культури призначається і звільня­ється з посади Управлінням освіти за поданням директора школи.
1.3. Старший учитель фізичної культури повинен мати вищу освіту та стаж педагогічної роботи не мен­ше 5 років.

1.4. У своїй діяльності старший учи­тель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента Укра­їни, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і вихо­вання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Прави­лами внутрішнього трудового роз­порядку, наказами і розпоряджен­нями директора школи, даною посадовою Інструкцією), трудовою угодою, контрактом.
1.5. Старший учитель фізичної куль­тури дотримується у роботі поло­жень Конвенції про права дитини.
1.6. Старший учитель фізичної культури зобов'язаний:
•  дбати про особисту безпеку і здо­ров'я, а також про безпеку і здо­ров'я оточуючих людей і учнів під час навчально-виховного проце­су, виконання будь-яких робіт-чи під час перебування на території закладу освіти:
•  знати і виконувати вимога норма­тивно-правових актів з охорони праці, правила поводження з ма­шинами, механізмами, спортоблад­нанням, устаткуванням та іншими засобами виробництва, уміти ко­ристуватися засобами колектив­ного та індивідуального захисту; .
•   проходити у встановленому зако­нодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
Старший учитель несе безпосеред­ню відповідальність за порушеннязазначених вимог.

ІІ. Завдання та обов'язки
Основними завданнями та обов'яз­ками діяльності старшого вчителя фізичної культури є:
2.1. Проведення на високому мето­дичному і науковому рівні навчан­ня учнів відповідно до програм та методик фізичної культури.
2.2. Визначення завдання та змісту занять з урахуванням .віку, підготов­леності, індивідуальних, психо­фізіологічних особливостей учнів.
2.3. Надання допомоги учням, учи­телям в оволодінні навичками і технікою виконання вправ.
2.4.Забезпечення проведення на­вчально-виховного процесу, що регламентується чинними законо­давчими та нормативно-правовими ' актами з охорони праці, контрольза дотриманням здорових і безпеч­них умов проведення уроків та фізкультурно-оздоровчихзаходів. Не допускати до проведення на­вчальних занять або робіт учас­ників навчально-виховного проце­су без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів, інди­відуального захисту, організовувати вивчення учнями правил і норм з охорони праці.
2.5.Організація на високому рівні проведення навчальних, .факульта­тивних і позаурочних занять з фі­зичної культури.
2.6.Здійснення керівництва робо­тою вчителів фізичної культури ка­федри.
2.7.Спільно Із заступником директо­ра з навчально-виховної роботи та педагогом-організатором організація позакласної фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в школі, із залученням максимальноїкількості учнів до фізкультурних гуртків, груп загальної фізичноїпідготовки (ЗФП), секцій за видами. спорту і туризму.
2.8.Надання, організаційної і мето­дичної допомоги вихователям груп продовженого дня в проведенні за­нять з фізичної культури.
2.9. Координація роботи осередку і спортивної спілки учнівської молоді, а також підготовка громадських інструкторів і суддів з числа учнів та залучення їх до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у школі й за місцем проживання.
2.10.Організація внутрішньо шкільних змагань і фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор «Старти надій».
2.11.Контроль, облік успішності тавідвідування занять учнями,
2.12.Удосконалення навчально-ви­ховної роботи, впровадження ефективних форм, методів і засобів фі­зичного виховання.
2.13.Спільно з адміністрацією та лікарем школи забезпечення кон­тролю за станом здоров'я і фізичної підготовки учнів протягом усього періоду навчання.
2.14.Спільно з педагогом-організатором у період канікул організація спортивно-масових заходів.
2.15.Спільно здиректором школи і головою профспілкового комітету здійснення контролю за станом експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереженням і пра­вильним використанням спортив­ної форми, інвентаря та обладнан­ня, за раціональним використан­ням асигнувань, виділених на зміцнення матеріально-спортивної бази навчального закладу.
2.16. Допомога установам охорони І здоров'я в організації проведення І медичного обстеження і тестування учнів з фізкультури.
2.17. Складання звітів за встановленою формою.
12.18. Удосконалення педагогічної | майстерності і фахового рівня.
2.19. Дотримання етичних норм по­ведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідаютьсуспільному статусу педагога.
2.20. Розміщеннята встановленняспортивного обладнання відповідно до правил і норм техніки безпеки і виробничої санітарії.
2.21.Розроблення та перегляд один раз на три роки інструкції з охоро­ни праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та один раз на п'ять років інструкції з безпеки під час проведення занять у спор­тивних залах, спортивних майдан­чиках і здійснення нагляду за їх дотриманням.
2.22.Систематичне проведення інструктажів з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обо­в'язковою реєстрацією в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».
2.23.Спільно  з  адміністрацією і профспілковим комітетом прове­дення  ретельної  перевірки та своєчасного розслідування і облік нещасних випадків серед учнів під час уроків фізкультури та при про­веденні спортивно-масових заходів.
Вживання заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
2.24.Проведення профілактичної роботи щодо запобігання травма­тизму серед учнів під час навчаль­но-виховного процесу, а також щодо вимог особистої безпеки в побуті.
2.25.Допущення у визначеному по­рядку на заняття представників ди­рекції школи.
2.26.Заміна на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпоря­дженням заступника директора з навчально-виховної роботи.
2.27.Участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які прово­дяться дирекцією школи, а також участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, колектив­ного договору (угоди) між ди­рекцією та профспілковою ор­ганізацією.
2.28.Чергування в школі згідноз графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.
Ш. Права
Старший учитель фізичної культу­ри має право:
3.1.Брати участь в управлінні шко­лою в порядку, визначеному стату­том шкоди.
3.2.Захищати професійну честь  і гідність.
3.3.Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містять  оцінку його діяльності, давати свої  пояснення.
3.4.Захищати свої інтереси самостійно або через представника,
в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з пору­шенням педагогом норм про­фесійної етики.
3.5.На конфіденційність дисцип­лінарного (службового) розсліду­вання за винятком випадків, перед­бачених законом,
3.6.Вільно вибирати і використо­вувати методи навчання й вихован­ня, навчальні посібники і матеріа­ли, підручники, методи оцінювання знань і таїнь, що не суперечать інструктивно-методичним і норма­тивним документам МОН України.
3.7.Підвищувати свою кваліфі­кацію.
3.8. Атестуватися добровільно на відповідну кваліфікаційну кате­горію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.
3.9.Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпоряджен­ня, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягу­вати учнів до дисциплінарної від­повідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів школи та стягнення.
IV. Відповідальність
4.1.Увстановленому законодав­ством України порядку старшийучитель фізичної культури несе від­повідальність за:
 - реалізацію не в повному обсязі освітньої програми згідно з на­вчальним планом і графіком навчального процесу;
 - збереження життя і здоров'я уч­нів під час навчально-виховного процесу;
 - порушення прав і свобод учнів.
4.2.За безпечний стан робочих місць, обладнання, спортінвентарі, за дотримання правил і норм тех­ніки безпеки, охорони життя і здо­ров'я учнів, складання і перегляд один раз на три роки інструкційз охорони праці, виробничої са­нітарії, протипожежної та електро­безпеки, і один раз на п'ять років інструкцій з безпеки, систематичне проведення вступного, первинного, позапланового та цільового інструк­тажів з учнями і відповідне їх оформлення у «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів та класних журналах.
4.3.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього тру­дового розпорядку школи, закон­них розпоряджень директора шко­ди та інших нормативних актів, по­садових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, старший учи­тель фізичної культури несе дис­циплінарну відповідальність у по­рядку, визначеному трудовим зако­нодавством.
4.4.За використання, в тому числі, одноразове, методів виховання, по­в'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також здійснення іншого амо­рального вчинку, старший учитель фізичної культури  може бути звільнений з посади згідно з трудо­вим законодавством і Законом Ук­раїни «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.
4.5.За нанесені школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконан­ням)своїх посадових обов'язків, стар­ший, учитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність У порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.
V. Повинен знати
Старшийвчитель фізичної культу­ри повинен знати:
5.1. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного пронесу.
5.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку шкоди.
5.3.Правила безпечної експлуатації спортобладнання, правила пожеж­ної та електробезпеки, надання першої медичної допомоги.
5.4.Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
5.5. Правила користування засоба­ми пожежегасіння та індивідуаль­ного захисту.
5.6. Шляхиевакуації на випадок екстремальних ситуацій.
5.7.Учительські функції:
• зміст програм, підручників, учнівських посібників;
• сучасні методики навчання фі­зичної культури;
• найновіші дослідження теоре­тичних основ, досягнень науки, пов'язаних з викладанням фі­зичної культури;
• основну ї додаткову літературу, першоджерела з фізичної культури;
• форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.
5.8.Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів, затвердже­них МОН України,
5.9. Вимоги до ведення шкільної документації.
5.10.Основні методи навчання, їх класифікацію.
5.11.Зміст і засоби оптимізації про­цесу навчання.
5.12.Психологічні основи дифе­ренційованого навчання.
5.13.Сутність уроку як основної форми процесу навчання і вихо­вання.
5.14.Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
5.15.Основи формування систем­ності знань учнів. '
5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу
. виховання школярів.
5.17.Педагогічні основи учнівсько­го самоврядування в школі.
5.18.Методику підготовки, прове­дення й аналізу виховних заходів та і роботу з батьками.
VI. Кваліфікаційні вимоги
6.1.Старший учитель фізичної куль­тури проводить вступний, первин­ний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці під час занять з обов'язковою реєстрацією у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів та класних журналах.
6.2.Перед початком занять прово­дить інструктаж з учнями з правил техніки безпеки.
6.3.Старший учитель фізичної культури повинен уважно оглянутимісце проведення занять, переко­натися у справності спортоблад­нання, надійності його встановлен­ня та закріплення, відповідно до санітарно-гігієнічнихвимог до місць проведення занять.
6.4.Під час занять старший учительфізичної культури повинен навчити
учнів безпечних прийомів виконан­ня фізичних вправ і стежити за до­триманням учнями вимог безпеки, при цьому суворо дотримуватись принципів доступностій послідов­ності навчання, в необхідних випад­ках забезпечувати страхування.
6.5. За результатами медичних огля­дів знати фізичну підготовленість і функціональні можливостікожногоучня. Якщо в учня з'являються озна­ки втоми, або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відсилати його до лікаря.
6.6. Розробляє і періодично переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору.
6.7.Постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень.
6.8.Раз на 5 років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на 3 роки  з питань безпеки життєдіяльностіз наступною атестацією.
VII. Взаємовідносини
Старший учитель фізичної культури:
7.1. Працює згідно з тарифікація-і ним навантаженням, розкладом {уроків, графіком позакласної роботи, затвердженимидиректором шко­ли на початку навчального року.
7.2. Планує заходи з фізичної куль­тури на навчальний рік, навчальний семестр і затверджує їх у ди­ректора шкапи.,
7.3. Отримує від дирекції школи матеріали нормативно-правового характеру, знайомиться звідповід­ними документами.
7.4.Систематично обмінюється ін­формацією з питань, які входять до його компетенції, з дирекцією шко­ли та педагогічними працівниками.
7.5.Проводить уроки згідно з роз­кладом, замінює у встановленомупорядку тимчасово відсутніх учи­телів тієї ж спеціальностіна умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією(в залежності від трива­лості заміни).
7.6.Дотримуєтьсяправил внутріш­нього трудового розпорядку, щодо організації робочого часу і його ви­користання в навчальному закладі.
7.7.У період канікул, які не збігаю­ться з відпусткою, залучається ди­рекцією шкоди до педагогічної, ме­тодичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до почат­ку канікул.
 

e-max.it: your social media marketing partner