+ 2
0

Адаптована програма
«Свої права ти добре знай,
їх шануй і захищай»
Автор:
вихователь – методист ДНЗ №2
комбінованого типу «Посмішка»
Єфтеній Раїса Костянтинівна

Пояснювальна записка

У дітях - майбутнє кожної держави , перспективи її економічного , соціального і демографічного розвитку . Міжнародне співтовариство в особі ООН уже кілька десятиріч працює над тим , щоб створити дітям усього світу якнайкращі умови для життя й усебічного розвитку.
Базовим документом , спрямованим на захист дітей , є „ Конвенція про права дитини" , прийнята ООН . Головним виконавцем Конвенції є держава, другий виконавець - родина, і третій - суспільство.
Сучасний світ занадто жорстокий і часто поглинає , відштовхує незахищену дитину . Педагогам- практикам доводиться бачити , як іноді порушуються права дитини , або самі діти помічають це і підходять до педагогів , щоб вирішити ту чи іншу ситуацію . Тому вміти орієнтуватися, бути гнучким і мобільним - це дуже важливо . А ще дорослі повинні прищепити дошкільнятам почуття відповідальності за своє життя.
Подана програма рекомендує організацію науково - методичної роботи з кадрами, навчально - виховного процесу з дітьми та організацію роботи з батьками по вивченню прав дитини та їх захисту на основі Конвенції ООН про права дитини.
Мета програми:
- формувати у педагогів систему знань про права дитини, розвивати вміння виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя,
-дати дітям знання про обов язки , підвести їх до розуміння значення слів право , правило поведінки, честь , обов язок, вчити їх пояснювати ці категорії , їхнє значення, керуватися у своїй поведінці моральними нормами , знати доступні межі поведінки.
- в родинно - сімейному вихованні в умовах сьогодення створити атмосферу емоційної захищеності , засвоєння моральних цінностей , ідеалів етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, честі.
Дана програма побудована на основі Конвенції ООН про права дитини,Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програм „Малятко", „Дитина", враховує методичні рекомендації Управління юстиції.

Програма пропонує :
-план роботи з кадрами по їх ознайомленню з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та із системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні , формуванню практичних навичків захисту та збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності й сприянню виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками;
-програмові вимоги та орієнтовну тематику занять для середньої та старшої груп;
-план роботи з батьками з питань захисту прав дитини;
додатки:
-Модель правової педагогічної освіти;
-Методична скарбничка вихователя;
-Правова вітальня для батьків.

Програмові вимоги та орієнтовна тематика занять
Середня група
Завдання виховання:
-вчити дитину усвідомлювати , що власне ім я вказує на індивідуальність людини , а прізвище та по-батькові - на принадлежність до певного роду, знати своє ім я , прізвіще , ім я своїх родичів , навчити радіти своєму імені, знати його пестливі форми , які свідчать про любов до них рідних і близьких, указують на відмінність від їншіх.
-створити умови в різних видах діяльності для підтримки самостійності кожної дитини , заохочувати прояви „Я сам" , навчити виробляти елементарні судження про свої досягнення, якості,вчинки.Усвідомлювати свої домагання, співвідносити їх із своїми можливостями. Розуміти ,чим пояснюється позитивне чи негативне судження про дитину тими , хто їх оточує;
допомогти дитині пізнати себе , навчити відчувати й знати своє тіло , порівнювати себе з другими .
дати дітям елементарні поняття про права дитини, вчити впізнавати випадки порушення прав у казках і в повсякденному житті.
Тематика занять для дітей середньої групи.
Ми маленькі люди .
Мама , тато і я-дружна сім я. Подорож у Правову країну. Пригода у іграшковому куточку. Розвага „Диво - квітка".
Цикл комплексних занять з ознайомлення з навколишнім та зображувальної діяльності
Старша група
Завдання виховання:
-підвести дітей до розуміння, що Земля - спільний дім для всіх людей . Закріпити знання про те , що людина є частиною живої природи .що всіх людей об єднує певна подібність . дати поняття. Що всі діти різні, проте мають рівні права;
-вчити дітей знати свої елементарні права і обов язки, розуміти і вміти пояснювати відмінність між ними і домагатися їх виконання; - навчити розуміти зв язок між словами „право", „правило", „честь" , „обов язок", знати етичні еталони поведінки і керуватися у своїй поведінці моральними нормами , відчувати межі припустимої поведінки.
-розвивати вміння складати елементарні судження про свої досягнення, якості, вчинки, усвідомлювати зв'язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних людей;
-навчити оцінювати стилі поведінки людей , відрізняти жорстоке поводження з ними від гуманного й засуджувати його;
-підвести дітей до розуміння , що їхні однолітки з вадами розвитку , з різними проблемами сімейного та суспільного характеру мають таке саме право.
Тематика занять для дітей старшої групи
Земля - наш спільний дім.
Довкілля - наука про добро.
Твоє ім я - це дорога у життя.
Цей дивний світ дорослих.
Дітям про їхні права.
Країна Квітляндія.
Подорож по українських народних казках.
Розвага „Свої права ти добре знай , їх шануй і захищай".
Цикл комплексних занять „Намалюй свою книгу законів".
Показники засвоєння змісту :
-дитина вміє оперувати займенником „Я", вирізняє себе з-поміж інших;
-знає,що ім'я вказує на індивідуальність людини ,на відмінність від інших;
-має поняття про Всесвіт і людину , як його частину;
-може відрізнити різний емоційний стан людини і пояснити від чого він
залежить;
-вміє складати елементарні судження про свої досягнення й досягнення
інших, обгрунтувати їх;
-знає свої права і обов язки і домагається їх виконувати;
-помічає випадки порушення прав у літературних творах і у
повсякденному житті і дає їм правильну оцінку.

e-max.it: your social media marketing partner
Attachments:
Download this file (23345745684.doc)23345745684.doc45 Kb