0
- 1

Управління освіти Чернівецької міської ради
Міський методичний кабінет

Матеріали з досвіду роботи
вихователя ДНЗ №9 комбінованого типу
Угорської Наталії Григорівни

Чернівці-2014 р.

Вихователь
Угорська Наталія Григорівна

 

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ
вихователя ДНЗ №9 комбінованого типу
Угорської Наталії Григорівни
з теми
«Інтелектуально-естетичний розвиток дошкільнят
засобами образотворчого мистецтва і художньої праці»


Реформування системи освіти висуває розвиток інтелектуальної і творчої особистості дитини.Для такої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки найбільш характерний, її здібності пов'язані із створенням нового, оригінального продукту.
Пошук технологій навчання та виховання дітей, які сприяли б творчому зростанню особистості, — одне з найголовніших завдань сучасної дошкільної педагогіки.Г. Альтшуллєр, автор ТРВЗ (теорії розв'язання винахідницьких завдань) визначив концептуальні положення технології творчості:
- теорія – каталізатор творчого розв'язання проблеми;
- знання – інструмент, основа творчої інтуїції;
- творчими здібностями наділена кожна людина (винаходити можуть усі);
- творчості треба навчити усіх;
- творчості, як і будь-якої іншої діяльності можна вчитися.
Створення атмосфери творчості, пошуку нового – одна з умов побудови навчально-виховного процесу в сучасних дошкільних навчальних закладах. З огляду на це, діяльність дитини не повинна регламентуватись, а її процес повинен бути організований так, щоб у ньому були елементи творчості.
Такі принципи застосовує у своїй роботі вихователь Угорська Н.Г., вважаючи, що дошкільний вік - найважливіший етап розвитку та виховання
особистості.Це період залучення дитини до пізнання навколишнього світу, період його початкової соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес і допитливість.
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває виховання у дошкільнят художнього смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного. Втілювати в життя слова В.О. Сухомлинського, який зазначав, що чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина, Наталія Григорівна вирішила створивши дизайн-студію «Фантазія», провідним напрямком функціонування якої є інтелектуальний та естетичний розвиток через художню працю та малювання.
Під час занять творчі дії дошкільнят спрямовані на виготовлення реального предмету, який можна комусь подарувати або прикрасити ним житло, застосувати його в іграх та розвагах. Художня праця дає дитині можливість творити. В дитячих руках різні матеріали та предмети - маленькі шматочки неосяжного, ще не зовсім відомого їм світу, перевтілюються і оживають у оригінальних формах і нових, іноді несподіваних способах з'єднання матеріалів між собою. В процесі виконання робіт дитина ніколи не лишається пасивною, вона вчиться самостійно спостерігати, досліджувати, випробовувати, порівнювати, винаходити. У такій праці дитина знаходить найвищу зацікавленість, успішність, і, що важливо, низький рівень стомлюваності. Ці фактори позитивно впливають на загальний психічний, розумовий та творчий розвиток дитини.Працюючи з різними матеріалами, діти мають змогу задовольнити потребу щодо створення чогось нового, змінити форму зображених предметів, дослідити їх можливості та властивості. Варіативність різних матеріалів, їх легка трансформація, постійна змінність та абстрактність сприяють вільному виявленню ініціативи, творчого пошуку, сприяють формуванню у них пізнавальних інтересів та самостійності.
Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати про актуальність досвіду роботи вихователя Угорської Н.Г., як такого, що сприяє інтелектуально-естетичному розвитку дошкільнят, що вкрай важливо на сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі економічних і політичних змін.
На підставі власного досвіду роботи, спробувавши роботу з різноманітними матеріалами та використовуючи сучасні форми і методи роботи, педагог розробила перспективний план роботи дизайн-студії «Фантазія» на молодшу, середню та старшу групи
Новизна цього плану в тому, що він направлений на розширення змісту базового компоненту освіти, оволодіння дітьми додатковими знаннями, уміннями і навичками. Його особливістю є інтеграція різних видів діяльності: аплікації, ручної праці, малювання, у тому числі з використанням нетрадиційних способів. Зацікавленість саме нетрадиційними техніками зображення зумовлена тим, що нетрадиційне малювання надає можливість використання добре знайомих предметів у якості художніх матеріалів, така робота дивує своєю непередбачуваністю. Саме робота з незвичайними матеріалами та техніками дозволяє дітям відчути незабутні позитивні емоції, проявити свою фантазію та творчість. Використання казок,оповідань та віршів викличе інтерес до занять, творчості. Заняття, побудовані у вигляді ігор, навчать дітей мислити, фантазувати, відкриваючи у собі нові здібності.
Оцінка ефективності роботи дизайн-студії «Фантазія» може бути дана на основі наступних критеріїв:
 Виявлення позитивної динаміки в розвитку художніх здібностей дітей;
 Достатній рівень розвитку продуктивності дії (вміння ставити художню задачу та вибирати способи її вирішення);
 Позитивні зрушення в емоційній сфері (діти із задоволенням малюють, ліплять, доводять розпочату роботу до завершення та виражають бажання продемонструвати її іншим людям).
В основу роботи студії закладено:
 Систему взаємозв'язку практичних занять в студії з іншими сторонами виховної та освітньої роботи;
 Спрямованість змісту роботи на активний розвиток у дітей емоційного ставлення до дійсності;
 Планування із врахуванням вікових особливостей у дітей;
 Багатогранність організаційних форм;
 Взаємодія дорослого і дитини в єдиному творчому процесі (позиція співпраці)
 Реалізація індивідуального підходу до дитини.
Створивши студію «Фантазія», Угорська Н.Г ставить перед собою такі завдання:
Навчальні
 Формування навиків і технічних умінь в роботі з різними матеріалами.
 Розвивати вміння створювати композиції.
 Поглиблювати і розширювати знання про навколишній світ (природу, культуру, властивості та застосування різноманітних матеріалів).
 Удосконалювати вміння працювати зі схемами, орієнтуватися в просторових відношеннях.
 Формувати знання про правила безпечної поведінки при роботі з ножицями, клеєм, фарбами та іншими предметами.
Розвивальні
 Розвиток у дітей творчих здібностей, уваги, пам'яті
 Розвиток дрібної моторики рук.
Виховні
 Викликати у дітей інтерес до художньої праці, творчої діяльності.
 Виховувати естетичний смак, емоційно позитивне ставлення до діяльності і отриманого результату.
 Виховувати акуратність при роботі з різноманітними матеріалами.
 Викликати інтерес до навколишнього світу, культурних традицій, виховувати любов до природи.

Принципи роботи вихователя:
• Принцип наглядності – широкевикористанняобразів, постійнезвернення до органіввідчуттів, завдякиякимвідбуваєтьсябезпосередній контакт ізоточуючоюдійсністю.
• Принцип доступності – всізавданняпідібраноізврахуваннямвіковихособливостейдітей.
• Принцип інтеграції - створення у дитиницілісноїкартинисвітузасобамиприроди, літератури, музики.
• Принцип систематичності – навчаннявідвідомого до невідомого, від простого до складного, щозабезпечуєрівномірнездобуття і поглибленнязнань, розвитокпізнавальнихможливостейдітей.
• Принцип комфортності – створенняатмосферидоброзичливості, віри в силидитини, створення для кожноїдитиниситуаціїуспіху.
Робота дизайн студії «Фантазія» під керівництвом вихователя Угорської Н.Г. розрахована на три роки навчання – від молодшої до старшої групи.
Заняття проводяться:
- із всією групою дітей;
- один раз в тиждень (четвер)
- в групі;
- тривалість занять 20-30 хв (в залежності від віку дітей).
Тема занять, методи і прийоми, вибір практичного матеріалу вихователь корегує в залежності від здібностей дітей, їх зацікавленості. Для реалізації завдань використовуються ігри на розвиток уяви, фантазії та креативності, також організовуються заняття з різними видами матеріалу:
природний (гілки, сухе листя, тополиний пух, пір'я, різноманітне насіння та крупи, яєчна шкаралупа, заварка чаю, каміння);
- покидьковий (банки з-під кави чи кока-коли, різні види макаронних виробів, вата, нитки, ґудзики, бісер, намистинки, пінопласт тощо);
- солоне тісто;
- різні види паперу (кольоровий, картон, паперові серветки, фантики...).
- акварельні фарби та гуаш.
Методи і прийоми: ігровий, бесіда, розповідь, пояснення із показом прийомів виготовлення, демонстрація наглядного матеріалу, використання художнього слова, музичних творів, створення ігрових та проблемних ситуацій, використання схем, моделей, експериментування, обговорення результатів.
Стимулом для роботи вихованців є власні роботи Наталії Григорівни, які прикрашають приміщення дошкільного закладу, є нестандартним реквізитом для святкових ранків чи оригінальним авторським подарунком (Додаток2).
Розвиток дитини починається із здивування. Самостійно створивши щось нове із звичайних підручних засобів, дитина відчуває радість, захоплення, впевненість у власних силах. Експериментуючи з різними матеріалами (будівельними деталями, деталями конструкторів, папером, природним матеріалом) і не ставлячи за мету створення конкретного об'єкта, діти поступово дізнаються їх властивості, в тому числі і конструктивні. По-різному розташовуючи один і той же матеріал, вони можуть побачити спочатку за допомогою дорослих, а згодом і самостійно, різні образи. Саме тому у груповій кімнаті знаходяться у вільному доступі для дітей різноманітні деталі конструкторів, палички, кришки від пляшок, папір, прищепки, тощо. Діти самостійно та з допомогою вихователя створюють цікаві конструкції, придумуючи нові назви та застосування побудованому .
Під час конструювання добре розвивається дрібна моторика руки, пальчики стають вправнішими та слухняними. Хорошим способом координації рухів, концентрації уваги є малювання пальчиками та долоньками. Вперше методика «Малювання пальцем» була описана в 1932 році, а в наш час малювання пальцями набуло значної популярності. На виставках, в музеях, галереях ми можемо побачити картини, намальовані за допомогою тільки пальців рук. Даний спосіб створення образів проходить через всі роки занять у студії «Фантазія» - від найперших спроб знайомства із фарбою у молодшій групі до створення колективних композицій у старшій
Наталія Григорівна з-поміж багатьох інших способів знає найкращий рецепт тренажера для пальчиків – сіль, борошно і вода. З нічого можна зробити щось, можна його змінити і переробити! І головне - це легко!... До того ж тісто є безпечним і екологічно чистим матеріалом - якщо випадково дитина відкусить його шматочок , навряд чи захоче повторити цю процедуру ще раз. Скульптурні вироби прикрашають домівки вихованців довгі роки.
Заняття дітей у дизайн-студії активно перекликаються із самостійною ігровою діяльністю дітей. Так, у груповій кімнаті створено сенсорний куточок з Монтессорі - матеріалами. Пальцеве захоплення (двома і трьома пальцями, а не жменею) розвивається у малюків саме в процесі таких занять і згодом їм легко вдається використовувати крупи для створення аплікацій.
Вже з раннього віку діти граються клаптиками тканини, вчаться розрізняти їх на дотик. Мнучи тканину, розглядаючи колір, малюнок, діти таким чином отримують різноманітні знання про неї, розширюється їх світогляд, збагачуються знання про матеріали та їх якості. Під час роботи з тканиною малята вчаться робити розмітку, у них закріплюються вимірювальні навички, вчаться різати матеріал, оздоблювати вироби.
На таких заняттях розвивається та удосконалюється культура праці, вміння планувати і організовувати свою роботу. Праця з тканиною формує потрібні вольові якості: завзятість, наполегливість, бажання довести розпочату справу до кінця, любов і повагу до праці, дисциплінованість, вміння працювати в колективі.
Робота з нитками теж має велике значення. Діти вчаться відмірювати їх, поєднувати кольори під час роботи. Праця з нитками сприяє розвитку окоміру, дрібних м'язів пальців рук. Працюючи з нитками, діти набувають знань про властивості матеріалів, засвоюють нові поняття, у них удосконалюються вміння аналізувати, порівнювати. І, безумовно, створювати маленькі шедеври. (Додаток 9)
При створенні композицій дуже часто використовують папір – тонкий і товстий, кольоровий і білий, серветки, картон, старі газети. Дії з папером виникають ще у ранньому дитинстві – діти люблять його м'яти, рвати. Малюкам подобається шурхіт, перетворення аркуша у жмут. Усе це корисні для розвитку дитини заняття, адже вони розвивають відчуття, слухову увагу та сприйняття, дрібну моторику. Мозаїка, пап'є-маше, площинні та об'ємні сувеніри. Тут вихователь і діти дають волю фантазії
Окрім вище зазначених матеріалів у програму роботи студії вихователь заклала і роботу з іншими матеріалами - такими, як яєчна шкаралупа, бісер, вата тощо.
Розвиток малят у дитсадку відбувається через малювання. Для них завжди доступні папір та олівці. Під час занять у студії вихователь Наталія Григорівна знайомить із такими новими для них способами – малювання з допомогою трафарету, монотипія, розмальовування камінців та виробів із солоного тіста.
Діти, знайомлячи з навколишнім світом, намагаються відбити його у своїй діяльності - іграх, малюванні, ліпленні, розповідях і т.д. Багаті можливості щодо цього представляє образотворча діяльність, тому що власне кажучи своєму вона носить і перетворюючий,і творчий характер.
Дитина одержує можливість відобразити свої враження від навколишнього світу, передати образи уяви, втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів у реальні форми. Воля творчого вираження дошкільника визначається не тільки образними поданнями й бажанням передати їх у малюнку, але й тим, як він володіє засобами зображення. Засвоєння дітьми в процесі навчання різних варіантів зображення, технічних прийомів буде сприяти їхньому творчому розвитку. Колективна творчість - один з улюблених видів дитячої діяльності. Малят заворожує те, як з окремих елементів створюється цікава колективна картина.
Варто зазначити, що до творчої діяльності вихователь залучає і батьків.
Майстер-клас для батьків – це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів, особлива форма залучення батьків до життя дошкільного закладу та групи, формування емоційного контакту, елемент розвитку творчого мислення, пізнавального інтересу. Свою майстерність педагог Угорська Наталія Григорівна продемонструвала під час проведення майстер-класу «Друге життя яєчної шкаралупи». Батьки разом з дітьми мали чудову нагоду навчитися використовувати яєчну шкаралупу в дитячій творчості. Використані прийоми розкрили творчий потенціал як батьків так і дітей. Як наслідок – таке маленьке диво, унікальні та неповторні курчата. Майстер-клас Наталії Григорівни створив атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості в спілкуванні та приніс багато приємних емоцій та вражень.
Майстер-клас – це не просто демонстрація знань та вмінь, це передача досвіду, який відточується на протязі багаторічної діяльності шляхом спроб та помилок, концентрується та будується в систему, а внаслідок відображується в досягненнях дітей. Своїми знаннями вихователь постійно ділиться і з педагогами закладу. Зокрема,вихователі дитсадка мали змогу закріпити свої знання з теми «Пап'є-маше – історія та сучасність».
Із секретами використання в роботі з дітьми солоного тіста мали змогу ознайомитися читачі газети «Освіта Буковини» .
Свідками інтелектуального росту дітей та таїнства створення дитячих робіт неодноразово були слухачі курсів підвищення кваліфікації при ЧІППО.
Також вихователем Угорською Наталею Григорівною розроблено ряд консультацій у батьківському куточку групи «Зробіть це із своєю дитиною». Наталія Григорівна активно співпрацює із батьками. Це проявляється у залученні батьків до збору необхідного матеріалу для виготовлення виробів, проведенні систематичних виставок дитячих робіт, проведенні консультативно-роз'яснювальної роботи.
Педагог завжди іде в ногу з часом – нею розроблено та втілено в життя проект «Мереживо барв довкола нас», під час якого вихованці вивчали кольори та їх відтінки, вивчали дива перетворення фарб, виготовляли природні барвники та фарбували з їх допомогою тканину. Окрім цього, познайомилися із жанрами живопису та творчістю художників, вчилися передавати з допомогою кольору пори року і на мить стали дизайнерами, розмальовуючи власний одяг фарбами для тканин. А ще передавали свої радісні емоції та страхи кольорами та їх відтінками, разом із батьками писали казку про Каляку-Маляку та багато іншого.
Виходячи з вище викладеного, можна стверджувати про актуальність досвіду роботи вихователя Угорської Н.Г., як такого, що сприяє інтелектуально-естетичному розвитку дошкільнят, що вкрай важливо на сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі економічних і політичних змін.
Представлені матеріали мають теоретичне і практичне значення для вихователів дошкільного навчального закладу, які прагнуть до забезпечення оптимальних умов інтелектуального і творчого розвитку дошкільнят.
Досвід роботи Угорської Н.Г. «Інтелектуально-естетичний розвиток дошкільнят засобами образотворчого мистецтва та художньої праці вивчив та узагальнив вихователь-методист ДНЗ №9 Бойкова І.В.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ФАКУЛЬТАТИВУ ДИЗАЙН – СТУДІЇ
«ФАНТАЗІЯ»
( Молодша група)
Керівник: вихователь Угорська Наталія Григорівна

М.Чернівці
Вересень
1. «Осіннє сонечко». Аплікація із крупи.
2. «Хмарка-плакса». Аплікація з паперу/серветок.
3. «Мозаїка». Створення прикрас для інтер'єру із насіння.
4. «Дари осені». Створення картини з допомогою трафарету.

Жовтень
1. «Сонячна квітка». Виготовлення аплікації із солоного тіста і насіння.
2. «Диво-камінці». Виготовлення поробок із камінців.
3. «Лісова галявина». Колективна композиція із природного матеріалу.
4. «Осінній настрій». Натюрморт.

Листопад
1. «Друг людини». Картина із крупи.
2. «Веселі хлоп'ята». Міні-вазон із яєчної шкаралупи і пророщеної пшениці.
3. «Осіннє дерево». Виготовлення картини із природнього матеріалу.
4. «Стильний галстук». Дизайн чоловічого галстука.

Грудень
1. «Зимовий пейзаж». Виготовлення листівки із крупи та гілок.
2. «Сніжинка». Прикраса із тіста.
3. «Ялинкові прикраси». Виготовлення прикрас із покидькового матеріалу.
4. «Лісова красуня». Дизайн новорічної ялинки.

Січень
1. «Дід Мороз». Виготовлення прикраси із паперових кульок.
2. «Новорічний подарунок». Дизайн подарункового пакету.
3. «Зимові фантазії». Робота з допомогою трафарету.
4. «Непрошений гість». Паперова аплікація.

Лютий
1. «Акваріум». Колективна картина – малюнок долоньками.
2. «Валентинкове дерево». Колективнакомпозиціяізсердечок.
3. «Хатинка для...». Конструюванняізтіста та дерев'янихпаличок.
4. «Передчуттявесни». Виготовленняпташок.

Березень
1. «Подарунокмамі». Виготовленняквітки у вазі.
2. «Кораблик». Конструювання парусника.
3. « Весняне дерево». Аплікація з використаннямґудзиків.
4. «Березневі котики». Дизайн одягу для тваринок.

Квітень
1. «Я прокинувся». Виготовленняслимачка з допомогоюкрупи.
2. «Раз курчатко...». Створеннявітальноїлистівки.
3. «Кошичок». Колективнакомпозиціяізписанками.
4. «Павич». Виготовленнякартини-аплікації при допомозідолоньок.

Травень
1. «Я метеликавпіймаю!» .Виготовленнячарівногометелика.
2. «Котики – воркотики». Виготовленняіграшкиіз картону.
3. «Тюльпани». Колективна картина, виконанадолоньками.
4. «Дошка для кухні». Дизайн дошки з допомогоюприродньогоматеріалу.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ФАКУЛЬТАТИВУ ДИЗАЙН – СТУДІЇ
«ФАНТАЗІЯ»
(Середнягрупа)
Керівник: вихователь Угорська Наталія Григорівна

м.Чернівці
ВЕРЕСЕНЬ
1. Створення картини «Весела гусінь»(із паперу).
2. Створення картини «Осіння хмарка» (із паперових кульок).
3. Створення картини «Гриб-грибочок»(із крупи).
4. Створення колективної картини «Осінній пейзаж»(із природнього матеріалу).

ЖОВТЕНЬ
1. Виготовлення осінньої листівки із природнього матеріалу
2. Виготовлення поробки «Загадкові котики» із паперу
3. Створення картини «Жовтневе дерево»
4. Створення колективної картини «Підводне царство».
ЛИСТОПАД
1. Створення колективної картини «Букет».
2. Виготовлення підвіски – прикраси із солоного тіста.
3. Створення картини «Останній кленовий листочок» із паперових кульок.
4.Створення колективної картини «Жар-птиця».

ГРУДЕНЬ
1. Виготовленняноворічноїгірлянда «Сніговички» (колективна робота)
2. Виготовленняноворічнихялинкових прикрас.
3. Виготовленняноворічноїкрасуні з солоноготіста.
4. Виготовленняприкраси «Різдвянийвінок».

СІЧЕНЬ
1. Виготовленнявітальнихлистівок.
2. Створенняколективноїкартини «Зимовий пейзаж».
3. Створеннякартиниізтканини «Корівка».
4. Виготовленняфігури «Сніговик» - колективна робота з ниток.

ЛЮТИЙ
1. Виготовленняприкрасиізсолоного
тіста «Сердечко».
2. Виготовленняізкрупикартини «Бичок».
3. Спогади про літо – малюнки на камінцях.
4. Колективнакомпозиція «Вечеря котиків» (ізкрупи).
БЕРЕЗЕНЬ
1. Виготовленняпоробки«Райська пташка»ізпаперу та оздоблювальногоматеріалу.
2. Виготовленняприкраси « Жар-птиця» (1 ч.)ізгарбузовогонасіння.
3. ВиготовленняприкрасиЖар-птиця.(2 ч.)
4. Створенняколажу «Гракиприлетіли» - колективнаробота,орігамі.

КВІТЕНЬ
1. Колективнестворення коллажу «Ми малесенькікурчатка».
2. Виготовленняписанки.
3. Створеннякартини «Квітуче дерево».
4. Виготовлення жар-птиці .

ТРАВЕНЬ
1. Виготовленняпоробки «Чарівнарибка» ізпаперу та оздоблювальногоматеріалу.
2. Колективнестворенняприкраси «Сонечко».
3. Створеннякартини «Квіти у вазі» ізприродногоматеріалу.
4. Колективнестворенняколажу «Мрія про море» із природного матеріалу.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ФАКУЛЬТАТИВУ ДИЗАЙН – СТУДІЇ
«ФАНТАЗІЯ»
( Старша група)
Керівник: вихователь Угорська Наталія Григорівна

м. Чернівці
ВЕРЕСЕНЬ
1.Створення картини «Кактус» (папір,аплікація з «долоньок»).
2. Виготовленняіграшки «Веселий зайчик» (картон).
3. Малюнки на камінцях.
4. Створеннякартини «ЛедіОсінь»(аплікація з природного матеріалу)

ЖОВТЕНЬ
1. Створеннякартини «Осіннє дерево» (колективна робота, тканина )
2.Створеннякартини «Осіннє дерево» (папір, аплікація)
3. Створеннякартини «Осіннє дерево» (нетрадиційнемалювання при допомозізубноїщітки)
4. Створеннякартини «Осіннє дерево» (папір, колективна робота).
ЛИСТОПАД
1. Фантазіїосінніхлисточків. (аплікаціяізприродногоматеріалу)
2. Створеннякартини «Черепаха» (обривнааплікація)
3. Створеннякартини «Твариниізтканини».
4Створення картини «Передчуттязими»(папір, силуетнааплікація).

ГРУДЕНЬ
1. Виготовлення заготовок для ялинкових прикрас(Солоне тісто).
2. Декупаж на заготовках ялинкових прикрас.
3.Колективна робота «Новорічнаялинка» (Папір, аплікація з «долоньок»).
4. Новорічнівитинанки.
СІЧЕНЬ
1.Виготовлення різдвяноїлистівки.
2.Виготовлення інтер'єрноїприкраси «Веселий дракончик».(Папір, колективна робота, аплікаціяіз «долоньок»).
3. Сімейкасніговиків (Малюнок «долонькою»).
4. Робота з пап'є-маше. Виготовленняпідставки для олівців.
Лютий
1. Робота з пап'є-маше. Створеннямалюнку на заготовці.
2. Виготовленнясердечок до дня св. Валентина (Папір, робота з шаблонами).
3. Виготовленнялистівок до дня ЗахисникаВітчизни.
4. Створеннякартини «Подарунокмамі» (Папір, робота з шаблонами).

БЕРЕЗЕНЬ
1. Весняний букет.(Аплікаціяізпаперу, робота з шаблонами).
2. Ліпленняізсолоноготіста. Виготовлення заготовок.
3. Ліпленняізсолоноготіста. Розмальовування заготовок.
4. Виготовленняприкраси «Мобіль «Ангели». (Папір).
КВІТЕНЬ
1. Створенняіграшки «Великодня курочка» (картон)
2. Створеннякартини «Торт для іменинника» (Аплікація, папір).
3. Створеннякартини «Квітничок» (Папір, аплікація).
4. Створенняінтер'єрноїприкраси до свята Великодня
( Папір)
ТРАВЕНЬ
1. Виготовлення прикрас ізпаперовихтарілок.
2.Створення картини «Жар-птиця «Веселка»(Папір, кульки).
3. Робота ізпап'є-маше. За задумом.
4. Розмальовування заготовок.

e-max.it: your social media marketing partner
Attachments:
Download this file (3457645645868.doc)3457645645868.doc1679 Kb