+ 1
0

Міністерство освіти та науки України

« Арт-терапевтична
дитячо-батьківська група »

( опис досвіду роботи для участі у Фестивалі
« Калейдоскоп методичних розробок » )

Підготувала:
практичний психолог
СДНЗ № 37
Корчак І.П.

м. Чернівці
2015р.

Арт - терапевтична дитячо - батьківська група
Актуальність теми
За нинішніх умов питання взаємодії дошкільного навчального закладу і родин вихованців стає дедалі актуальнішим. Важливо не лише здійснювати психолого-педагогічну просвіту батьків, виробляти разом з ними єдину стратегію впливів на дитину, а й залучати їх до життя дитсадка та суспільства загалом. Активна позиція батьків, продуктивна співпраця дорослих – необхідний для дошкільника зразок соціальної поведінки, своєрідний " заспокійливий засіб " , гарант певної безпеки у складних суспільних обставинах, а також запорука гармонійного розвитку дитини.
Тільки завдяки високій культурі спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, неупередженості у розв'язанні різних проблем можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім'ї. Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів педагога і членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис, певного уподібнення. Зокрема, образ вихователя пом'якшується, споріднюється з образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів родини не лише як людей, що обслуговують її, задовольняють усі примхи, витримують вередування тощо, але й як авторитетних вимогливих вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Дія принципу взаємопроникнення дошкільного закладу і сім'ї, цих двох таких важливих соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспільного виховання в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – всебічний, гармонійний розвиток особистості. Виходячи з цього , арт- терапевтична дитячо – батьківська група є найбільш доцільною і цікавою формою роботи з сім'єю.
Мета групи
- створення умов, що спонукають батьків до об'єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку;
- вчення і поширення досвіду сімейного виховання ;
- пошук сучасних форм і методів співпраці з формування активної батьківської позиції;
- вдосконалення навичок ефективної взаємодії між батьками і дітьми;
- гармонізація дитячо – батьківських стосунків.
Очікувані результати
Об'єднання зусиль педагогів та батьків для забезпечення гармонійного розвитку дошкільників.
Встановлення партнерських відносин з родинами вихованців.
Оволодіння батьками новими формами конструктивної взаємодії з дітьми.
Забезпечення активної участі батьків в освітньому процесі.
Етапи роботи
І. Діагностичний
Перед початком занять у дитячо – батьківській групі проводиться :
- анкетування батьків з метою визначення пріоритетів у вихованні дітей, типу труднощів, що виникають у батьків з дітьми. Анкета для батьків ;
- індивідуальна психологічна діагностика дітей ( виходячи із запиту батьків, вихователів ) за допомогою психодіагностичних методик «Поїзд», «Тривожність»;
- проективний тест для батьків і дітей «Малюнок сім'ї» , « Три дерева».
Власне робота в групі діагностична, в ній виявляються особливості міжособистісних і внутрішніх сімейних стосунків. А також особистісні характеристики учасників. Спостереження за стосунками між дітьми і батьками в групі дає змогу визначати зміни.
ІІ. Інформаційний
На цьому етапі проводиться робота з батьками дітей. Батьки мають можливість отримати інформацію про психологічні закономірності розвитку дитини, а також про можливості групи у вирішенні проблем, що виникають. Таку інформацію вони отримують під час індивідуальних консультацій, на групових та загальних батьківських зборах.
Батьки ознайомлюються з принципами формування і діяльності групи:
- формування групи відбувається на добровільній основі;
- у групу входять діти приблизно одного віку ;
- групу можуть відвідувати як мама, так і тато;
- тривалість, структура, об'єм і зміст занять можуть і повинні змінюватися залежно від індивідуальних особливостей і здібностей дітей, гнучко пристосовуватись до конкретної ситуації .
Інформуємо батьків про місце проведення занять:
заняття проводяться у невеликому залі, тобто в ізольованому приміщенні, де діти можуть бігати, стрибати. кидати м'яч, вільно проявляти свої емоції.
У приміщенні мають бути столики та стільці, що легко пересуваються, килим і маленькі подушечки, а також набір спеціального обладнання: фарби, кольорові олівці, фломастери, папір, пластилін, клей, скотч, ножтці, іграшкм і т.д.

ІІІ. Розвивальний
За допомогою занять, спрямованих на відпрацювання навичок спілкування, роботи на підвищення самооцінки дитини, впізнання й роботи над емоціями,підвищення самоповаги, вміння виявляти свої почуття один до одного, визначати своє «Я» через казкотерапію, ігрову терапію, арт-терапію, музикотерапію.
Загальна структура занять:
1. Привітання .
2. Вправи для розминки і налаштування на свободу саморозкриття і групову взаємодію.
3. Основна частина. Розвивальні вправи чергуються з рухливими іграми. Більшість вправ завершуються обговоренням своїх відчуттів, емоцій та думок.
4. Підведення підсумків заняття . Висловлювання учасників про свої враження від виконання вправ, про очікування, побажання.
5. Прощання.
Методичні прийоми:
- презентація;
- рольові ігри;
- закінчення речень ( усвідомлення і формулювання власної думки);
- асоціативні вправи;
- психогімнастика;
- психодрама;
- вільне та тематичне малювання;
- ігри-розминки;
- релаксаційні тілесні вправи (розслаблення, масаж, заспокоєння);
- творча праця: ліплення, виготовлення колажів, предметів тощо.
ІV. Заключний
1. Підсумкова індивідуальна психодіагностика для дітей.
2. Анкетування батьків ( або єссе про дитячо-батьківську групу).
3.Індивідуальні консультації для батьків, родинні консультації.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

e-max.it: your social media marketing partner
Attachments:
Download this file (876543.docx)876543.docx19 Kb